Ludowe przysłowia i powiedzenia cz. 16

Diabeł na wozie i śmiejący się z niego chłopi

Wygląda, jakoby trzech naliczyć nie umiał.

Wara kocie, idzie o cię.

W edług stawu groble sypia.

W et za wet, za darmo nic.

Wiele kucharzy, zła polewka.

Wiele gadki, mało uczynku.

Wolna żona od zagona.

Wtedy na grzeby chodzą, gdy się zbierać godzą.

W szędzie trzeba śmierci czekać.

W czorajszego dnia szuka.

W raz siecze i grabi.

W szystko dobrze, co Bóg czyni.

W każdym kątku po dzieciątku a na przylepku dwa.

W iedzą sąsiedzi, jak kto siedzi.

W nocy każda krowa czarna.

 

Zdjęcie: Diabeł na wozie i śmiejący się z niego chłopi, Piotrowski, Antoni (1853-1924) – rysownik